bpb

23.10.2006

A politikai képzés szövetségi központja

Feladatok, célok, tevékenységek

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása.

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása. Az intézet aktuális és történelmi vonatkozású kérdéseket dolgoz fel rendezvények megszervezése és lebonyolítása, nyomtatványok kiadása, audiovizuális produktumok és internetes szolgáltatások segítségével. A rendezvények típusa: konferenciák, kongesszusok, fesztiválok, vásárok, kiállítások, tanulmányutak, versenyek, mozi-szemináriumok, kulturális rendezvények és események, illetve újságíróknak szóló továbbképzések. Az oktatási kínálat széles tárháza ösztönzi, illetve felkészíti az állampolgárokat arra, hogy kritikusan foglalkozzanak politikai és társadalmi kérdésekkel, és aktívan kapcsolódjanak be a politika életébe. A diktatórikus uralmi formák tapasztalata a német történelemben különös felelősségtudatot vár el a mai Németországtól, az olyan értékeket, mint a demokrácia, pluralizmus, és tolerancia rögzítenie és elmélyítenie kell a lakosság tudatában. 2002-ben ünnepelte a bpb az 50 éves fennállását.


Ezek az évek egyben visszatükrözi Németország 50 éven át a politikai képzés területén végzett munkáját is, amely elsősorban a civil társadalom erősítését tűzte ki célként. A különböző oktatási és képzési kínálatok betekintést nyújtanak a történelmi és társadalmi, a szociális és gazdasági folyamtok összefüggéseibe. A bpb feladatát egyéni társadalompolitikai, pedagógiai és publicisztikai felelősséggel végzi. Az intézet a pártpolitikától mentes és tudományosan kiegyenlített működésű. Mint az államilag meghatározott politikai képzés intézménye támogatást nyújt további rendezvények lebonyolításához több mint 300 elismert képzőintézet, alapítvány és az államtól független öntevékeny szervezet számára, amelyek Németországban szintén a politikai képzés feladatit látják el.

A bpb sajátos ajánlatokat készít tanároknak és az ifjúsági nevelőmunkában dolgozók részére. Az intézet a fiatalokat és fiatal felnőtteket korosztályukhoz mérten szólítja meg, ehhez kapcsolódó témákat és médiumokat hív segítségül. Külön médiumcsomagot és továbbképzéseket készít azoknak a fiatal felnőtteknek, akik sportegyesületekben, a katonaságnál és a rendőrségben aktívak. Az információs társadalomban a bpb modern kommunikációs csatornákat használ, a gyors és a megbízható információ követelményének igyekszik eleget tenni: oktatási kínálataival és internetes termékeivel aktuális társadalmi és politikai eseményekről és vitákról tudósít. Érdeklődő állampolgárok teljes körűen informálódhatnak az intézetnél.


bpb Imagefilm
Media Library

The bpb at a glance

The German Federal Agency for Civic Education is something very special: It’s a government agency that provides Citizens in Germany with information about all areas of politics - explained in simple terms and without being tainted by party politics.

Jetzt ansehen

euro|topics

The euro|topics press review presents debates and topics that matter to citizens across Europe. Euro|topics reflects the great variety of opinions, ideas and emotions on those issues. Whether politics, the economy, society or culture–euro|topics takes a daily look at roughly 300 European media and shares the most important voices in three languages.

Mehr lesen auf eurotopics.net

Hipharpigland

"Hipharpigland" is a children’s Internet site with a political theme. The name refers to the land of hippos, hares and pigs. The Hipharpiglanders, you see, are all trying to run a democracy together. There is already a government with Chancellor Barbara Broadfoot, Foreign Minister Earnest and Interior Minister Harold. But actually there is not much else that works. So join the fun. A new chapter of the comic is published every month!

Mehr lesen auf hanisauland.de