Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

Literatur und Internetquellen | Niederlande | bpb.de

Niederlande Einleitung Historische Entwicklungen Einwanderungspolitik Einwandererbevölkerung Integrationspolitik Staatsbürgerschaft Einwandererintegration Irreguläre Migration Flucht und Asyl Aktuelle Entwicklungen Literatur und Internetquellen

Literatur und Internetquellen

/ 4 Minuten zu lesen

Hier finden Sie Literatur und Internetquellen zum Länderprofil 11: "Niederlande" von Evelyn Ersanili.

Literatur

Andriessen, I./ Nievers, E./Faulk, L./Dagevos, J. (2010): Liever Mark dan Mohammed? Discriminatie op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Block, L./Bonjour, S. A. (2013): Fortress Europe or Europe of Rights? The Europeanisation of family migration policies in France, Germany and the Netherlands. European Journal of Migration and Law, Jg. 15, Nr. 2, S. 203.

Brug, W. v. d. (2003): How the LPF Fuelled Discontent: Empirical Tests of Explanations of LPF Support. Acta Politica, Jg. 38, Nr. 1, S. 89-106.

Carol, S./Ersanilli, E./Wagner, M. (2014): Spousal Choice among the Children of Turkish and Moroccan Immigrants in Six European Countries: Transnational Spouse or Co-ethnic Migrant? International Migration Review, Jg. 48, Nr. 2, S. 387–414.

Dagevos, J./Euwals, R./Gijsberts, M./Roodenburg, H. (2006): Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie vergeleken. Den Haag: SCP/CBS.

De Boom, J./Leerkes, A./Engbersen, G. (2011): Illegale migranten. In: Jenissen, R.P.W. (Hg.): De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen. WODC/CBS. Meppel: Boom Juridische uitgevers, S. 307-346.

Entzinger, H. (2006): Changing the Rules While the Game is On: From Multiculturalism to Assimilation in the Netherlands. In: Bodemann, M./Yurdakul, G. (Hg.): Migration Citizenship, Ethnos: Incorporation Regimes in Germany, Western Europe and North America. New York: Palgrave Macmillan, S. 121-146.

Gouda, F. (1995): Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900-1942. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Hagendoorn, L./Veenman, J./Vollebergh, W. (Hg.) (2003): Integrating Immigrants in the Netherlands: Cultural versus Socio-Economic Integration. Aldershot: Ashgate UK.

Heijden, P. van der/Cruijff, M./Gils, G. van (2011): Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2009. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Heijs, E. J. M. (1995): Van vreemdeling tot Nederlander: de verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen (1813-1992). Amsterdam: Het Spinhuis.

Huijnk, W./Dagevos, J. (2012): Dichter bij elkaar? De social-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Den Haag: SCP.

Jennissen, R.P.W. (Hg.) (2011): De Nederlandse migratiekaart. Achtegronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen. WODC/CBS. Meppel: Boom Juridische uitgevers.

Joppke, C. (2007): Do Obligatory Civic Integration Courses for Immigrants in Western Europe further Integration? focus Migration, Kurzdossier Nr. 8.

Koopmans, R./Michalowski, I./Waibel, S. (2012): Citizenship Rights for Immigrants: National Political Processes and Cross-National Convergence in Western Europe, 1980–20081. American Journal of Sociology, Jg. 117, Nr. 4, S. 1202-1245.

Koopmans, R./Statham, P./Giugni, M./Passy, F. (2005): Contested Citizenship: Immigration and Cultural Diversity in Europe. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kullberg, J./Vervoort, M./Dagevos J. (2009): Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Leerkes, A./Kulu-Glasgow, I. (2011): Playing Hard(er) to Get-The State, International Couples, and the Income Requirement, European Journal of Migration & Law, Jg. 13, Nr. 1, S. 95.

Leun, J. van der (2006): Excluding Illegal Migrants in The Netherlands: Between National Policies and Local Implementation. West European Politics, Jg. 29, Nr. 2, S. 310-326.

Lucassen, J./Penninx, R. (1997): Newcomers. Immigrants and Their Descendants in the Netherlands 1550-1995. Amsterdam/Gouda: Het Spinhuis.

Michalowski, I. (2005): What Is The Dutch Integration Model, And Has It Failed? focus Migration, Kurzdossier Nr. 1.

Michalowski, I. (2007): Integration als Staatsprogramm. Deutschland, Frankreich und die Niederlande im Vergleich, Münster: Lit.

Michalowski, I. (2011): Required to assimilate? The content of citizenship tests in five countries. Citizenship studies, Jg. 15, Nr. 6-7, S. 749-768.

Ooijevaar, J./Sluiter N./Verschuren S. (2013): Immigranten en werknemers uit de European Unie in Nederland. Bevolkingstrends 2013. Den Haag: CBS.

Prins, B. (2002): The Nerve to Break Taboos: New Realism in the Dutch Discourse on Multiculturalism. Journal of International Migration and Integration, Jg. 3, Nr. 3-4, S. 363 -380.

Rath, J. (1991): Minorisering: de sociale constructie van ‘etnische minderheden’. Amsterdam.

Sniderman, P. M./Hagendoorn, L. (2007): When Ways of Life Collide. Princeton: Princeton University Press.

Thränhardt, D. (2000): Conflict, consensus, and Policy Outcomes: Immigration and Integration in Germany and The Netherlands. In: Koopmans, R./Statham, P. (Hg.): Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics. Oxford: Oxford University Press. 162-186.

van Oers, R./de Hart, B./Groenendijk, K. (2006): The Netherlands. In: Bauböck, R./Ersbøll, E./Groenendijk, K./Waldrauch, H. (Hg.): Acquisition and Loss of Nationality Policies and Trends in 15 European States. Amsterdam: Amsterdam University Press, S. 391-434. Abrufbar unter: Externer Link: http://www.oapen.org/search?identifier=340146

Vermeulen, H./Penninx, R. (Hg.) (2000): Immigrant Integration. The Dutch Case. Amsterdam: Het Spinhuis.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2007): Identificatie met Nederland. Amsterdam University Press.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2001): Nederland als immigratiesamenleving. Den Haag: Staatsuitgeverij. Englische Zusammenfassung abrufbar unter: Externer Link: http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2747

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (1989): Minderhedenbeleid. Den Haag: Staatsuitgeverij.

Internetquellen

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS (Niederländische Statistikbehörde)
Externer Link: http://www.cbs.nl

Sociaal Cultureel Planbureau, SCP (Niederländisches Institut für Sozialforschung)
Externer Link: http://www.scp.nl

Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, WRR (Wissenschaftlicher Rat für Regierungspolitik)
Externer Link: http://www.wrr.nl

Fussnoten