2The Immigration of Workers and Circular Migration

Zurück zum Artikel
2 von 2
Figure 2: Foreign-born residents in Sweden, 1970-2014
Figure 2: Foreign-born residents in Sweden, 1970-2014. Source: Statistiska Centralbyrån (Statistics Sweden) (2014), p. 133 and Statistiska Centralbyrån [Statistics Sweden] (2015), Table Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2014 (online publication). (© bpb)