Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

References and Further Reading | Romania | bpb.de

Romania Background Information Historical Trends Immigration/ Emigration Citizenship Refuge and Asylum Irregular Migration Current Issues Future Challenges References

References and Further Reading

/ 3 Minuten zu lesen

Here you can find references and further reading for Country Profile 9: "Romania" by István Horváth.

Appelyard, R. (2001): "International Migration Policies: 1950-2000." International Migration 39:7-20.

Commision of the European Communities (2002): Regular Report on Romania's Progress toward Accession. Commision of the European Communities, Brussels.

Diminescu, D. (2006): "Deplasările oşenilor în străinătate, un nou model de migraţie". Revista de Cercetări Sociale 2006/2:16-32.

Dotrridge, M. (2006): Action to Prevent Child Trafficking in South Eastern Europe. A Preliminary Assessment. UNICEF Regional Office for CEE/CIS & Terres des hommes Foundation.
Field, O. and Edwards, A. (2006): Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees. United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva.

Grigoraş, V. (2006): "Consecinţe şi proiecte. Venituri şi investiţii din migraţie." In Sandu, D. (Ed.), Locuirea temporara in strainatate: migratia economica a romanilor: 1990-2006. Bucharest: 41-47.

Institutul Naţional de Statistică (INS) (2006): Anuarul demografic al României 2006/ Romanian demographic yearbook 2006. Bucharest.

Iordachi, C. (2003): "Citizenship and National Identity in Romania: A Historical Overview" Regio Yearbook 2003: 3-34.

Kane, J. (2005): Child Trafficking – The People Involved. A synthesis of findings from Albania, Moldova, Romania and Ukraine. IPEC-ILO, Geneva.

Lăzăroiu, S. (2000): "Trafic de femei - o perspectivă sociologică." Sociologie Românească: 57-83.

Lăzăroiu, S. (2004): "Romania: More 'Out' than 'In' at the Crossroads between Europe and the Balkans. Migration Trends in Selected EU Applicant Countries", Vol. 4. IOM Austria, Vienna.

Limanowska, B. (2005): Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe. United Nations Development Programme.

Miko, F. T. (2007): Trafficking in Persons: The U.S. and International Response. Congressional Research Service.

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) (2007): Imigraţia şi azilul în România anul 2006. Bucharest.

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Şanse (MMSSF) (2007a.): Buletin statistic în domeniul muncii, solidarităţii sociale şi familiei 57 / Statistical Bulletin on Labour, Social Solidarity and Family 57. Bucharest.

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Şanse (MMSSF) (2007b.): Studiu privind măsurile tranzitorii şi echivalente în domeniul libertăţii de mişcare a persoanelor în scop de muncă. Bucharest.

Mueller, C. (1999): "Escape from the GDR, 1961-1989: Hybrid Exit Repertoires in a Disintegrating Leninist Regime."; The American Journal of Sociology 105: 697-735.

Münz, R. (2002): "Das Jahrhundert der Vertreibungen." Transit 23: 132-155.
Poledna, R. (2001): Sunt ut sunt. Aut non sunt? Transformari sociale la sasii ardeleni, dupa 1945. Cluj-Napoca: Presa Universitarã Clujeanã.

Rotman, L. (2004): Evreii din România în perioada comunistă 1944-1965. Iaşi-Bucureşti: Polirom.

Salt, J. (1989): "A Comparative Overview of International Trends and Types, 1950-80." International Migration Review 3: 444-445.

Sandu, D. (Ed.) (2006): Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor 1990-2006. Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Bucharest.

SOPEMI (2006): International Migration Outlook. Annual Report 2006 Edition. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.

SOPEMI (2003): Trends in International Migration Continuous Reporting System on Migration. Annual Report 2002 Edition. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.

SOPEMI (1994): Trends in International Migration. Continous Reporting System on Migration Annual Report 1993. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
Stola, D. (1992): "Forced Migration in Central European History." International Migration Review 26: 324-341.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) (2007): Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2006. Geneva.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) (2001): Asylum Applications in Industrialized Countries 1980-1999. Population Data Unit, Population and Geographical Data Section, Geneva.

Varga E., Á. (1998): Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetõbõl. Budapest: Püski.

Fussnoten

Weitere Inhalte