Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

Việt Nam | bpb.de

Việt Nam Huyền thoại và thực tế

von Jörg Wischermann, Gerhard Will

Produktvorschau

Allgemeine Informationen

Inhaltsbeschreibung

Trong khối cộng đồng nào cũng có các loại huyền thoại và chuyện kể. Chúng tạo dựng nên bản sắc, định hình sự tự nhận thức, tác động lên nhận thức, chính danh hóa các mối quan hệ quyền lực hoặc đặt nghi vấn vào các mối quan hệ đó. Loại tự sự như thế cũng tồn tại ở Việt Nam cũng như về Việt Nam, một đất nước thuộc vào số những quốc gia xã hội chủ nghĩa ít ỏi vẫn còn lại trên thế giới. Tập sách này giới thiệu các huyền thoại mang tính chất lịch sử, chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế về Việt Nam và nghiên cứu xem: Các huyền thoại đó có liên quan gì đến thực tế? Chúng tác động đến đất nước này cũng như đến cách nhìn nhận đất nước từ bên ngoài ra sao? Chúng đóng các vai trò gì - ở Việt Nam cũng như ở nơi khác?

Chẳng hạn như huyền thoại về phong trào đoàn kết với Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức vẫn còn đóng một vai trò rất lớn trong các tranh luận về phong trào phản kháng 1968. Theo thời gian, nhiều huyền thoại khác đã trở thành niềm tin vững chắc ở Việt Nam, cũng như của nhiều nhà quan sát quốc tế, chẳng hạn như huyền thoại về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam chống ngoại xâm, hay huyền thoại về công cuộc đổi mới do Đảng Công sản Việt Nam khơi mào. Mười một bài biết trong tập sách này phân tích chức năng của các chuyện tự sự như thế và qua đó, mong muốn đóng góp vào sự hiểu biết tốt hơn về đất nước này.

Dieses E-Book ist die vietnamesischsprachige Fassung des Schriftenreihe Bandes Interner Link: 'Vietnam. Mythen und Wirklichkeiten" (SR 10297)

Produktinformation

Bestellnummer:

10716

Reihe:

Schriftenreihe

Autor/-innen:

Jörg Wischermann, Gerhard Will

Ausgabe:

Bd. 10716

Seiten:

286

Übersetzung:

Hoàng Đăng Lãnh, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Hải Thiêm

Erscheinungsdatum:

09.07.2021

Erscheinungsort:

Bonn

Weitere Inhalte

Schriftenreihe
4,50 €

Vietnam

4,50 €

Politische Narrative stiften Identität und können Machtverhältnisse legitimieren - in einem autoritär regierten Land wie Vietnam vielleicht noch mehr als andernorts. Dieser Sammelband beschäftigt…

Schriftenreihe
4,50 €

Chinas neuer Langer Marsch

4,50 €
  • Epub

Der Aufstieg Chinas innerhalb der globalen Wirtschaftsordnung hat erhebliche Folgen für alle anderen Staaten.

  • Epub
Video Dauer
Video

Finanzwirtschaft

Darstellung Geldgeschäft; Cover des Zeitbildes "Finanzwirtschaft - Wie alles zusammenhängt"

USA

Der Vietnamkrieg

Am 30. April 1975 marschierten nordvietnamesische Kommunisten in Saigon ein: Südvietnam kapitulierte bedingungslos. Es war das Ende des Krieges in Vietnam. Die Bilanz: eine von ihrem Präsidenten…

Schriftenreihe
4,50 €

Philippinen

4,50 €

Die Philippinen erstrecken sich über rund 7000 Inseln zwischen südchinesischem Meer und Pazifik. Hilja Müller porträtiert das Land und seine Geschichte, Kultur und Gesellschaft, zeigt aber auch…

1945

1945 als globale Zäsur

In Europa ist das Jahr 1945 als tiefe Zäsur fest verankert. Aber auch weit entfernt wandelte sich die Welt grundlegend, in der unmittelbaren Bedeutung von den Europäern selbst nicht immer bemerkt…