23.10.2006

A politikai képzés szövetségi központja

Feladatok, célok, tevékenységek

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása.

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása. Az intézet aktuális és történelmi vonatkozású kérdéseket dolgoz fel rendezvények megszervezése és lebonyolítása, nyomtatványok kiadása, audiovizuális produktumok és internetes szolgáltatások segítségével. A rendezvények típusa: konferenciák, kongesszusok, fesztiválok, vásárok, kiállítások, tanulmányutak, versenyek, mozi-szemináriumok, kulturális rendezvények és események, illetve újságíróknak szóló továbbképzések. Az oktatási kínálat széles tárháza ösztönzi, illetve felkészíti az állampolgárokat arra, hogy kritikusan foglalkozzanak politikai és társadalmi kérdésekkel, és aktívan kapcsolódjanak be a politika életébe. A diktatórikus uralmi formák tapasztalata a német történelemben különös felelősségtudatot vár el a mai Németországtól, az olyan értékeket, mint a demokrácia, pluralizmus, és tolerancia rögzítenie és elmélyítenie kell a lakosság tudatában. 2002-ben ünnepelte a bpb az 50 éves fennállását.


Ezek az évek egyben visszatükrözi Németország 50 éven át a politikai képzés területén végzett munkáját is, amely elsősorban a civil társadalom erősítését tűzte ki célként. A különböző oktatási és képzési kínálatok betekintést nyújtanak a történelmi és társadalmi, a szociális és gazdasági folyamtok összefüggéseibe. A bpb feladatát egyéni társadalompolitikai, pedagógiai és publicisztikai felelősséggel végzi. Az intézet a pártpolitikától mentes és tudományosan kiegyenlített működésű. Mint az államilag meghatározott politikai képzés intézménye támogatást nyújt további rendezvények lebonyolításához több mint 300 elismert képzőintézet, alapítvány és az államtól független öntevékeny szervezet számára, amelyek Németországban szintén a politikai képzés feladatit látják el.

A bpb sajátos ajánlatokat készít tanároknak és az ifjúsági nevelőmunkában dolgozók részére. Az intézet a fiatalokat és fiatal felnőtteket korosztályukhoz mérten szólítja meg, ehhez kapcsolódó témákat és médiumokat hív segítségül. Külön médiumcsomagot és továbbképzéseket készít azoknak a fiatal felnőtteknek, akik sportegyesületekben, a katonaságnál és a rendőrségben aktívak. Az információs társadalomban a bpb modern kommunikációs csatornákat használ, a gyors és a megbízható információ követelményének igyekszik eleget tenni: oktatási kínálataival és internetes termékeivel aktuális társadalmi és politikai eseményekről és vitákról tudósít. Érdeklődő állampolgárok teljes körűen informálódhatnak az intézetnél.