Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego | Über uns | bpb.de

Über uns Auftrag Mission Statement Our Mission and Activities Renforcer la démocratie – soutenir la société civile Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego Spolkové centrum občansko-politického vzdělávání A politikai képzés szövetségi központja Федеральный Центр Гражданского Образования germaniis politikuri ganaTlebis federaluri saagento Leitbild der bpb Erlass über die bpb Beutelsbacher Konsens Der bpb-Film 70 Jahre bpb 60 Jahre Israel-Studienreisen 60 Jahre Israel-Studienreisen - Der Festakt in Tel Aviv Wer rückwärts fährt, hat verloren Zielsetzung der Israel-Studienreisen Presse 60 Jahre Studienreisen - 75 Jahre Israel: Jubiliäumstagung in Berlin im Juni "Israel ist eine mit sich selbstringende Gesellschaft" Organisation Präsident Organisationseinheiten Organigramm Wissenschaftlicher Beirat Kuratorium Korruptionsprävention Nachhaltigkeit Standorte Bonn bpb:medienzentrum Bonn bpb:forum bpb:schulforum bpb:galerie bpb:analyse-frühstück bpb:aktionen bpb:postkolonial Berlin bpb:medienzentrum Berlin bpb:unplugged Gera Service Bürgerservice Social Media Datenschutzerklärung Facebook Newsletter bpb:magazin Vergabeverfahren Ausschreibungen Bekanntmachungen IFG-Hinweis RSS Datenschutz Barrierefreiheit Eine Barriere melden Impressum Kontakt Geschichte der bpb Reichszentrale für Heimatdienst 1918-1933 Gründung und Aufbau 1952-1961 Interview mit Carl Christoph Schweitzer Etablierung und Ausbau 1961-1969 Wandel und Neuformierung 1969-1981 Konsolidierung und technischer Fortschritt 1981-1989 Politische Bildung für das vereinte Deutschland 1989-1998 Neue Aufgaben, neue Wege 1999 – 2011 60 Jahre bpb Erlasse Direktoren und Präsidenten Redaktion Information for English speaker Our Mission and Activities Key Activities Film about the bpb Organization Chart Selected Projects Selected Media History of the bpb Foundation and development 1952-1961 Growth and progress 1961-1969 Transformation and reorganisation 1969-1981 Consolidation and technical progress 1981-1989 Civic education in reunified Germany 1989-1998 New agendas, new approaches 1999–2011 Privacy Statement Contact us Legal Informationen in Leichter Sprache Informationen in Gebärdensprache Information pour les utilisateurs francophones

Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego Zadania, cele, działanie

/ 2 Minuten zu lesen

W centrum pracy bpb stoi popieranie świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji. Organizując imprezy, opracowując publikacje oraz proponując materiały audiowizualne i internetowe, bpb porusza zarówno aktualne, jak i historyczne kwestie.

W centrum pracy bpb stoi popieranie świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji. Organizując imprezy, opracowując publikacje oraz proponując materiały audiowizualne i internetowe, bpb porusza zarówno aktualne, jak i historyczne kwestie. Formy imprez sięgają od sympozjów, kongresów, festiwali i targów poprzez wystawy, podróże studyjne czy konkursy aż po seminaria filmowe, imprezy kulturalne oraz programy dokształcające dla dziennikarzy. Ta wielostronna oferta - poprzez umożliwienie krytycznego podejścia do kwestii politycznych i społecznych - ma na celu zachęcanie obywateli do brania czynnego udziału w życiu politycznym. Szczególna odpowiedzialność Republiki Federalnej Niemiec za utrwalanie w świadomości swych obywateli wartości takich jak demokracja, pluralizm i tolerancja, wyrasta z własnych historycznych doświadczeń z dyktatorskimi formami rządów.

W roku 2002 bpb świętowała swe 50-lecie. Ta rocznica symbolizuje 50 lat politycznej pracy nad rozwojem i utrwaleniem społeczeństwa obywatelskiego. Historyczne i społeczne uwarunkowania procesów politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych znalazły swe odzwierciedlenie w różnorodności form oferty kształceniowej bpb, która swe zadania wypełnia w poczuciu własnej społeczno-politycznej, pedagogicznej i publicystycznej odpowiedzialności. Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego jest instytucją ponadpartyjną i naukowo wyważoną. Jako placówka państwowa, wspiera również ponad 300 innych uznanych instytucji edukacyjnych, fundacji i organizacji pozarządowych, zajmujących się w Rebublice Federalnej Niemiec kształceniem politycznym.

Szczególną wagę bpb przywiązuje do specjalnych programów dla nauczycieli i osób zajmujących się pracą z młodzieżą. Oferta ta - zarówno pod kątem wyboru tematyki jak i mediów - przystosowana jest do wieku młodzieży i kieruje się bezpośrednio do niej. Specjalne pakiety medialne i edukacyjne przygotowywane są również dla młodych ludzi w klubach sportowych, wojsku oraz w policji. W erze społeczeństwa medialnego bpb wykorzystuje nowoczesne metody komunikacji, posługując się całą paletą nowych mediów. Dzięki temu spełnia wymogi szybkiej i wyczerpującej informacji: jej oferta kształceniowa i stale aktualizowane specjalne materiały internetowe odpowiadają aktualnym społecznym i politycznym wydarzeniom i debatom. Dzięki temu bpb jest dla zainteresowanych obywateli źródłem rzetelnej informacji.

Fussnoten

Weitere Inhalte