Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

A politikai képzés szövetségi központja | Über uns | bpb.de

Über uns Auftrag Mission Statement Our Mission and Activities Renforcer la démocratie – soutenir la société civile Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego Spolkové centrum občansko-politického vzdělávání A politikai képzés szövetségi központja Федеральный Центр Гражданского Образования germaniis politikuri ganaTlebis federaluri saagento Leitbild der bpb Erlass über die bpb Beutelsbacher Konsens Der bpb-Film 70 Jahre bpb 60 Jahre Israel-Studienreisen 60 Jahre Israel-Studienreisen - Der Festakt in Tel Aviv Wer rückwärts fährt, hat verloren Zielsetzung der Israel-Studienreisen Presse 60 Jahre Studienreisen - 75 Jahre Israel: Jubiliäumstagung in Berlin im Juni "Israel ist eine mit sich selbstringende Gesellschaft" Organisation Präsident Organisationseinheiten Organigramm Wissenschaftlicher Beirat Kuratorium Korruptionsprävention Nachhaltigkeit Standorte Bonn bpb:medienzentrum Bonn bpb:forum bpb:schulforum bpb:galerie bpb:analyse-frühstück bpb:aktionen bpb:postkolonial Berlin bpb:medienzentrum Berlin bpb:unplugged Gera Service Bürgerservice Social Media Datenschutzerklärung Facebook Newsletter bpb:magazin Vergabeverfahren Ausschreibungen Bekanntmachungen IFG-Hinweis RSS Datenschutz Barrierefreiheit Eine Barriere melden Impressum Kontakt Geschichte der bpb Reichszentrale für Heimatdienst 1918-1933 Gründung und Aufbau 1952-1961 Interview mit Carl Christoph Schweitzer Etablierung und Ausbau 1961-1969 Wandel und Neuformierung 1969-1981 Konsolidierung und technischer Fortschritt 1981-1989 Politische Bildung für das vereinte Deutschland 1989-1998 Neue Aufgaben, neue Wege 1999 – 2011 60 Jahre bpb Erlasse Direktoren und Präsidenten Redaktion Information for English speaker Our Mission and Activities Key Activities Film about the bpb Organization Chart Selected Projects Selected Media History of the bpb Foundation and development 1952-1961 Growth and progress 1961-1969 Transformation and reorganisation 1969-1981 Consolidation and technical progress 1981-1989 Civic education in reunified Germany 1989-1998 New agendas, new approaches 1999–2011 Privacy Statement Contact us Legal Informationen in Leichter Sprache Informationen in Gebärdensprache Information pour les utilisateurs francophones

A politikai képzés szövetségi központja Feladatok, célok, tevékenységek

/ 3 Minuten zu lesen

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása.

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása. Az intézet aktuális és történelmi vonatkozású kérdéseket dolgoz fel rendezvények megszervezése és lebonyolítása, nyomtatványok kiadása, audiovizuális produktumok és internetes szolgáltatások segítségével. A rendezvények típusa: konferenciák, kongesszusok, fesztiválok, vásárok, kiállítások, tanulmányutak, versenyek, mozi-szemináriumok, kulturális rendezvények és események, illetve újságíróknak szóló továbbképzések. Az oktatási kínálat széles tárháza ösztönzi, illetve felkészíti az állampolgárokat arra, hogy kritikusan foglalkozzanak politikai és társadalmi kérdésekkel, és aktívan kapcsolódjanak be a politika életébe. A diktatórikus uralmi formák tapasztalata a német történelemben különös felelősségtudatot vár el a mai Németországtól, az olyan értékeket, mint a demokrácia, pluralizmus, és tolerancia rögzítenie és elmélyítenie kell a lakosság tudatában. 2002-ben ünnepelte a bpb az 50 éves fennállását.

Ezek az évek egyben visszatükrözi Németország 50 éven át a politikai képzés területén végzett munkáját is, amely elsősorban a civil társadalom erősítését tűzte ki célként. A különböző oktatási és képzési kínálatok betekintést nyújtanak a történelmi és társadalmi, a szociális és gazdasági folyamtok összefüggéseibe. A bpb feladatát egyéni társadalompolitikai, pedagógiai és publicisztikai felelősséggel végzi. Az intézet a pártpolitikától mentes és tudományosan kiegyenlített működésű. Mint az államilag meghatározott politikai képzés intézménye támogatást nyújt további rendezvények lebonyolításához több mint 300 elismert képzőintézet, alapítvány és az államtól független öntevékeny szervezet számára, amelyek Németországban szintén a politikai képzés feladatit látják el.

A bpb sajátos ajánlatokat készít tanároknak és az ifjúsági nevelőmunkában dolgozók részére. Az intézet a fiatalokat és fiatal felnőtteket korosztályukhoz mérten szólítja meg, ehhez kapcsolódó témákat és médiumokat hív segítségül. Külön médiumcsomagot és továbbképzéseket készít azoknak a fiatal felnőtteknek, akik sportegyesületekben, a katonaságnál és a rendőrségben aktívak. Az információs társadalomban a bpb modern kommunikációs csatornákat használ, a gyors és a megbízható információ követelményének igyekszik eleget tenni: oktatási kínálataival és internetes termékeivel aktuális társadalmi és politikai eseményekről és vitákról tudósít. Érdeklődő állampolgárok teljes körűen informálódhatnak az intézetnél.

Fussnoten

Weitere Inhalte