Die bpb

23.10.2006

Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego

Zadania, cele, działanie

W centrum pracy bpb stoi popieranie świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji. Organizując imprezy, opracowując publikacje oraz proponując materiały audiowizualne i internetowe, bpb porusza zarówno aktualne, jak i historyczne kwestie.

W centrum pracy bpb stoi popieranie świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji. Organizując imprezy, opracowując publikacje oraz proponując materiały audiowizualne i internetowe, bpb porusza zarówno aktualne, jak i historyczne kwestie. Formy imprez sięgają od sympozjów, kongresów, festiwali i targów poprzez wystawy, podróże studyjne czy konkursy aż po seminaria filmowe, imprezy kulturalne oraz programy dokształcające dla dziennikarzy. Ta wielostronna oferta - poprzez umożliwienie krytycznego podejścia do kwestii politycznych i społecznych - ma na celu zachęcanie obywateli do brania czynnego udziału w życiu politycznym. Szczególna odpowiedzialność Republiki Federalnej Niemiec za utrwalanie w świadomości swych obywateli wartości takich jak demokracja, pluralizm i tolerancja, wyrasta z własnych historycznych doświadczeń z dyktatorskimi formami rządów.


W roku 2002 bpb świętowała swe 50-lecie. Ta rocznica symbolizuje 50 lat politycznej pracy nad rozwojem i utrwaleniem społeczeństwa obywatelskiego. Historyczne i społeczne uwarunkowania procesów politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych znalazły swe odzwierciedlenie w różnorodności form oferty kształceniowej bpb, która swe zadania wypełnia w poczuciu własnej społeczno-politycznej, pedagogicznej i publicystycznej odpowiedzialności. Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego jest instytucją ponadpartyjną i naukowo wyważoną. Jako placówka państwowa, wspiera również ponad 300 innych uznanych instytucji edukacyjnych, fundacji i organizacji pozarządowych, zajmujących się w Rebublice Federalnej Niemiec kształceniem politycznym.

Szczególną wagę bpb przywiązuje do specjalnych programów dla nauczycieli i osób zajmujących się pracą z młodzieżą. Oferta ta - zarówno pod kątem wyboru tematyki jak i mediów - przystosowana jest do wieku młodzieży i kieruje się bezpośrednio do niej. Specjalne pakiety medialne i edukacyjne przygotowywane są również dla młodych ludzi w klubach sportowych, wojsku oraz w policji. W erze społeczeństwa medialnego bpb wykorzystuje nowoczesne metody komunikacji, posługując się całą paletą nowych mediów. Dzięki temu spełnia wymogi szybkiej i wyczerpującej informacji: jej oferta kształceniowa i stale aktualizowane specjalne materiały internetowe odpowiadają aktualnym społecznym i politycznym wydarzeniom i debatom. Dzięki temu bpb jest dla zainteresowanych obywateli źródłem rzetelnej informacji.


bpb:magazin

bpb:magazin 1/2020

Im 17. bpb:magazin zeigen wir ein Mosaik der Veränderungsprozesse, die in Deutschland heute stattfinden, und stellen Menschen vor, die sich aktiv für unsere Demokratie und die offene Gesellschaft einsetzen. Diesen Blick auf Deutschland »sortieren« wir nach Postleitzahlen. Darüber hinaus finden Sie wie immer die Übersicht aktueller Angebote und die Backlist der bpb im Heft.

Mehr lesen

bpb Imagefilm
Mediathek

bpb-Film

Schon einmal mit politischer Bildung in Berührung gekommen? Im bpb-Zeichentrickfilm von Stefan Eling erklärt der Sprecher der Sendung mit der Maus, Armin Maiwald, die Arbeit der bpb!

Jetzt ansehen

Besucherprogramm DIGITAL

Berlin besuchen – Politik begreifen

Die bpb bietet ihr beliebtes Besucherprogramm für Berlin während der Corona-Pandemie in digitaler Form an. Schulklassen, AGs, Vereine, Initiativen, Stiftungen, Studierendenden- und andere Gruppen können sich für unsere kostenlosen Online-Vorträge zur politischen Bildung anmelden.

Mehr lesen