Die bpb

23.10.2006

Spolkové centrum občansko-politického vzdělávání

úkoly, cíle a aktivity

Těžištěm činnosti Spolkového centra občansko-politického vzdělávání | Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) je podpora vědomí pro demokracii a politickou participaci. Aktuální a historická témata zpracovává v různých akcích, tiskovinách, audiovizuálních produktech a online-nabídkách.

Těžištěm činnosti Spolkového centra občansko-politického vzdělávání | Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) je podpora vědomí pro demokracii a politickou participaci. Aktuální a historická témata zpracovává v různých akcích, tiskovinách, audiovizuálních produktech a online-nabídkách. K formám akcí pořádaných bpb se řadí různá shromáždění, kongresy, festivaly, veletrhy, výstavy, studijní cesty, soutěže, kinosemináře a kulturní akce včetně dalšího vzdělávání žurnalistů. Široce rozvětvená nabídka vzdělávání bpb má motivovat a iniciovat občanky a občany, aby se kriticky zabývali politickými a společenskými otázkami a aby se aktivně účastnili politického života. Na základě zkušeností s diktátorskými formami vládnutí v německých dějinách vzniká pro Spolkovou republiku Německo jistá zodpovědnost upevňovat do povědomí obyvatelstva hodnoty, jakými jsou demokracie, pluralismus a tolerance.

V roce 2002 slavila bpb 50 roků trvání své existence. 50 roků bpb je tedy 50 roků občansko-politického vzdělávání v Německu pro posílení civilní společnosti. Rozličné nabídky vzdělávání bpb zprostředkovávají náhledy na historické a společenské souvislosti politických, kulturních, sociálních jakož i hospodářských procesů. Svůj úkol plní na vlastní společenskopolitickou, pedagogickou a publicistickou zodpovědnost. Bpb je nadstranická a vědecky vyvážená organizace. Jako instituce státem zřízeného politického vzdělávání podporuje navíc působení více než 300 uznávaných vzdělávacích zařízení, nadací a na vládě nezávislých organizací, které jsou ve Spolkové republice Německo činné v politickém vzdělávání.

Bpb má připraveny speciální nabídky pro učitelky, učitele a osoby činné ve vzdělávací práci s mládeží. Přímo oslovuje mládež a mladé lidi věkově přiměřenými tématy a médiemi. Vypracovává speciální mediální pakety a doškolování pro mladé lidi ve sportovních spolcích, u vojska nebo u policie. Ve věku mediální společnosti používá bpb moderní komunikační metody a sleduje tzv. crossmediální nadstavbu. Vyhovuje požadavkům na rychlou a fundovanou informaci: svými vzdělávacími nabídkami a speciálními online-produkty zachycuje aktuální společenské jakož i politické události a debaty. Všem zájemcům poskytne bpb ochotně obsáhlé informace.


bpb:magazin

bpb:magazin 1/2020

Im 17. bpb:magazin zeigen wir ein Mosaik der Veränderungsprozesse, die in Deutschland heute stattfinden, und stellen Menschen vor, die sich aktiv für unsere Demokratie und die offene Gesellschaft einsetzen. Diesen Blick auf Deutschland »sortieren« wir nach Postleitzahlen. Darüber hinaus finden Sie wie immer die Übersicht aktueller Angebote und die Backlist der bpb im Heft.

Mehr lesen

bpb Imagefilm
Mediathek

bpb-Film

Schon einmal mit politischer Bildung in Berührung gekommen? Im bpb-Zeichentrickfilm von Stefan Eling erklärt der Sprecher der Sendung mit der Maus, Armin Maiwald, die Arbeit der bpb!

Jetzt ansehen

Besucherprogramm DIGITAL

Berlin besuchen – Politik begreifen

Die bpb bietet ihr beliebtes Besucherprogramm für Berlin während der Corona-Pandemie in digitaler Form an. Schulklassen, AGs, Vereine, Initiativen, Stiftungen, Studierendenden- und andere Gruppen können sich für unsere kostenlosen Online-Vorträge zur politischen Bildung anmelden.

Mehr lesen