Die bpb

23.10.2006

A politikai képzés szövetségi központja

Feladatok, célok, tevékenységek

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása.

A politikai képzés szövetségi központjának központi feladata a demokrácia és az állampolgárok politikai részvételének tudatosítása. Az intézet aktuális és történelmi vonatkozású kérdéseket dolgoz fel rendezvények megszervezése és lebonyolítása, nyomtatványok kiadása, audiovizuális produktumok és internetes szolgáltatások segítségével. A rendezvények típusa: konferenciák, kongesszusok, fesztiválok, vásárok, kiállítások, tanulmányutak, versenyek, mozi-szemináriumok, kulturális rendezvények és események, illetve újságíróknak szóló továbbképzések. Az oktatási kínálat széles tárháza ösztönzi, illetve felkészíti az állampolgárokat arra, hogy kritikusan foglalkozzanak politikai és társadalmi kérdésekkel, és aktívan kapcsolódjanak be a politika életébe. A diktatórikus uralmi formák tapasztalata a német történelemben különös felelősségtudatot vár el a mai Németországtól, az olyan értékeket, mint a demokrácia, pluralizmus, és tolerancia rögzítenie és elmélyítenie kell a lakosság tudatában. 2002-ben ünnepelte a bpb az 50 éves fennállását.


Ezek az évek egyben visszatükrözi Németország 50 éven át a politikai képzés területén végzett munkáját is, amely elsősorban a civil társadalom erősítését tűzte ki célként. A különböző oktatási és képzési kínálatok betekintést nyújtanak a történelmi és társadalmi, a szociális és gazdasági folyamtok összefüggéseibe. A bpb feladatát egyéni társadalompolitikai, pedagógiai és publicisztikai felelősséggel végzi. Az intézet a pártpolitikától mentes és tudományosan kiegyenlített működésű. Mint az államilag meghatározott politikai képzés intézménye támogatást nyújt további rendezvények lebonyolításához több mint 300 elismert képzőintézet, alapítvány és az államtól független öntevékeny szervezet számára, amelyek Németországban szintén a politikai képzés feladatit látják el.

A bpb sajátos ajánlatokat készít tanároknak és az ifjúsági nevelőmunkában dolgozók részére. Az intézet a fiatalokat és fiatal felnőtteket korosztályukhoz mérten szólítja meg, ehhez kapcsolódó témákat és médiumokat hív segítségül. Külön médiumcsomagot és továbbképzéseket készít azoknak a fiatal felnőtteknek, akik sportegyesületekben, a katonaságnál és a rendőrségben aktívak. Az információs társadalomban a bpb modern kommunikációs csatornákat használ, a gyors és a megbízható információ követelményének igyekszik eleget tenni: oktatási kínálataival és internetes termékeivel aktuális társadalmi és politikai eseményekről és vitákról tudósít. Érdeklődő állampolgárok teljes körűen informálódhatnak az intézetnél.


bpb:magazin

bpb:magazin 1/2020

Im 17. bpb:magazin zeigen wir ein Mosaik der Veränderungsprozesse, die in Deutschland heute stattfinden, und stellen Menschen vor, die sich aktiv für unsere Demokratie und die offene Gesellschaft einsetzen. Diesen Blick auf Deutschland »sortieren« wir nach Postleitzahlen. Darüber hinaus finden Sie wie immer die Übersicht aktueller Angebote und die Backlist der bpb im Heft.

Mehr lesen

bpb Imagefilm
Mediathek

bpb-Film

Schon einmal mit politischer Bildung in Berührung gekommen? Im bpb-Zeichentrickfilm von Stefan Eling erklärt der Sprecher der Sendung mit der Maus, Armin Maiwald, die Arbeit der bpb!

Jetzt ansehen

Besucherprogramm DIGITAL

Berlin besuchen – Politik begreifen

Die bpb bietet ihr beliebtes Besucherprogramm für Berlin während der Corona-Pandemie in digitaler Form an. Schulklassen, AGs, Vereine, Initiativen, Stiftungen, Studierendenden- und andere Gruppen können sich für unsere kostenlosen Online-Vorträge zur politischen Bildung anmelden.

Mehr lesen